top of page

Resto POS ürünleri

   Teknolojinin hızla gelişim gösterdiği günümüzde teknolojiden faydalanma ihtiyacı da bu oranda artış göstermektedir. Özellikle rekabet ortamının fazla oluşu işletmeleri; gelir - maliyet dengesini kontrol altına almaları yönünde bilişim teknolojilerinden faydalanmaya yöneltmektedir. Restoran Otomasyon kullanan işletmeler herhangi bir sistem kullanmayan işletmelere oranla günlük %5 ile %20 arasında daha yüksek cirolar elde etmektedir. Ayrıca sistem kullanan işletmelerde müşteri memnuniyeti daha yüksek oranlarda gerçekleşmektedir. Sunduğu profesyonel çözümlerle verimliliğinizi maksimuma çıkartarak, size sektörde öncü olma fırsatı sunan RESTO ile tanışın

bottom of page